left

Om udinaturen.dk

Udinaturen.dk er Danmarks guide til oplevelser i naturen

 

Udinaturen.dk drives af Naturstyrelsen og udvikles i samarbejde med kommuner, Friluftsrådet, GeoDanmark og KL, der driver databasen GeoFA.

Har du idéer eller input til udinaturen.dk, så kan de sendes til Anna Schouboe Thøgersen, ansth@nst.dk, eller Amira Ibrahim Ahmed, amiah@nst.dk, der er ansvarlige for samarbejdet omkring udinaturen.dk.

 

Udinaturen.dk udstiller udvalgte data fra GeoFA. Der er tale om åbne data. Data kan komme ind i GeoFA på to måder:

 

  1. Direkte upload og vedligehold via egne GIS-systemer (primært kommuner).
  2. Indtastning via udinaturen.dk (primært styrelser og øvrige). Se tip og nærmere herom under FAQ her på siden.


For at sikre at udinaturen.dk indeholder opdaterede og korrekte data kan stat, kommuner og øvrige, som fx en privat eller en spejdergruppe, der stiller en shelterplads offentligt til rådighed, oprette faciliteter. Er du privat eller repræsenterer du en organisation/forening, og har du en facilitet, som offentligheden må få adgang til, så kontakt først din lokale kommune med henblik på at afklare rette ejerforhold. Kommunen kan vælge at taste din facilitet ind eller de kan bekræfte ejerforholdene og bede dig blive oprettet som bruger via udinaturen.dk.
Du kan herefter skrive til udinaturen@nst.dk for at blive oprettet som bruger.

 

Dokumenter til download:

 

Baggrundskortet i udinaturen.dk indeholder frie grunddata fra GeoDanmark. GeoDanmark er et samarbejde mellem Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) og de 98 kommuner om at vedligeholde en kortlægning af by og landskab, som er præcis og aktuel.

 

Disclaimer

Vær opmærksom på at følge gældende love og regler også ude i naturen, f.eks. skal du følge gældende skilte, love og regler, også selvom der anvises en kørselsvejledning via Google Maps. 

 

Udstilling af data

Data fra GeoFA er åbne og kan frit hentes og udstilles af enhver.

Det fremgår under den enkelte rute eller facilitet, hvem der er ansvarlig herfor. 

For nærmere om træk og udstilling af data kontakt Jens Gottlieb på e-mail jego@kl.dk

FAQ

Gå til ofte stillede spørgsmål

 

Support og hjælp

Har du problemer med indtastning af data via udinaturen.dk, så send en e-mail til udinaturen@nst.dk

Har du spørgsmål til GeoFA, så se nærmere på Geodanmarks hjemmeside - https://www.geodanmark.dk/home/vejledninger/geofa/vejledninger-til-geofa/

 

Randbøl Hede