left

Alle ud i naturen

Nye og bedre muligheder for at registrere tilgængelighed via udinaturen.dk Indtasteren.

 

Fra midt april 2023 er der kommet nye muligheder for at tilføje oplysninger om tilgængelighed via udinaturen.dk Indtasteren (herefter omtales den bare som Indtasteren). Naturstyrelsen har sammen med Videnscenter om handicap ønsket at højne registreringen og formidlingen af oplysninger om tilgængelighed til naturen, til glæde for mennesker med handicap, ældre og folk med barnevogne. 

 

Konkret om ændringerne i Indtasteren

Helt konkret er der i Indtasteren tilføjet en række nye spørgsmål vedr. tilgængelighed for linjetypen ”Vandrerute”, og en række punkter/faciliteter som f.eks. shelters, toiletter, udsigtstårn, mm. De nye spørgsmål ligger inde i Indtasterens foldemenu, under afsnit 4 ”Info om tilgængelighed”. Derudover er der under vedhæftning af billeder, nu mulighed for at der tilføjes både billedtekst, copyright navn og alternativ tekst som læses højt for blinde og svagtseende. Indtastningen af tilgængelighedsoplysninger kræver i flere tilfælde, at du har tager ud på ruten eller til faciliteten for at måle noget, indsamle oplysninger eller tage specifikke billeder, der er afgørende for brugeren af udinaturen.dk. Se hjælp til registrering herunder.

De nye spørgsmål til oprettelsen af vandreruter og udvalgte faciliteter, er udarbejdet i samarbejde med handicap organisationer, patientforeninger, kommuner, Naturstyrelsen og AAGE V. JENSEN NATURFOND, som en del af projekt ’Natur for alle’.

 

Hjælp til registrering af tilgængelighed for vandreruter og faciliteter

For at hjælpe registranter der bruger Indtasteren godt på vej er der udarbejdet en række guides og vejledninger, der gør det nemt at komme i gang, disse er oplistet herunder og suppleres løbende. I Indtasteren under punkt 4, er der for de enkelte spørgsmål indsat kort vejledende tekst til hjælp for indtastningen, som tilgås ved at klikke på de små spørgsmålstegn ved hvert spørgsmål.

Husk at hvis du har en tablet/Ipad med internetadgang, kan du registrere i Indtasteren direkte ude i felten.

 

 

Nu kan brugerne søge på ruter og faciliteter ud fra deres behov vedr. tilgængelighed

Visningen af de nye oplysninger om tilgængelighed for vandreruter og faciliteter, indgår i søgefunktionerne på udinaturen.dk. Dels via kortvisningen og dels via en ny tema-indgang på forsiden markeret med et orange handicap-symbol. De nye søge- og filtreringsmuligheder promoverer de ruter, hvor registranterne via Indtasteren har udfyldt spørgsmålene om tilgængelighed. Der er derfor vigtigt at supplere eksisterende ruter og faciliteter med svar på de nye spørgsmål, for de ruter som I synes er de mest tilgængelige i jeres område/kommune. Husk også at berige vedhæftede billeder med alternativ tekst til brug for blinde og svagsynede. Hvis I ønsker hjælp til at udvælge de mest tilgængelige vandreruter i jeres område, så er I velkommen til at kontakte projektleder for projekt ’Natur for alle’ Lærke Falstaff, på mail: lf@handivid.dk, frem til projektafslutningen i efteråret 2024.

 

Læs mere om projektet og hvilke fordele det kan give at deltage i projektet her

 

Projekt ’Natur for alle’

60% af mennesker med handicap vil gerne mere ud i naturen, end de er i dag. Desværre er der mange barrierer, der gør det svært at komme ud og få del i naturens goder. En af de barrierer handler om, at det er svært at finde ud af, hvor naturen er tilgængelig ud fra det handicap og de behov man har. Den barriere arbejder ‘Natur for alle’ for at mindske.

 

Dét at have adgang til og være i naturen har en positiv effekt både i forhold til sundhedsfremme, livskvalitet og socialt samvær. Det skyldes, at naturen har en restituerende effekt og giver en naturlig anledning til samvær. ‘Natur for alle’ arbejder for, at flere mennesker med handicap kan komme ud i naturen.

‘Natur for alle’ er et treårigt projekt, der løber fra juni 2021 til maj 2024. Projektet udvikles gennem løbende samarbejde med brugere, lodsejere og frilufts- og handicaporganisationer. Projektet bygger desuden på et stærkt samarbejde med Naturstyrelsen og GeoDanmarks fagdatabase GeoFA omkring formidling og registrering af oplysninger om tilgængelighed til naturen.

 

Projektet er opstået i et samarbejde mellem Danske Handicaporganisationer, Friluftsrådet, Sammenslutningen af Unge med Handicap og Videnscenter om handicap. Projektet er støttet af AAGE V. JENSEN NATURFOND og Friluftsrådets udlodningsmidler.