left

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan kan jeg få mine data med på udinaturen.dk?

Data kan komme ind i Den Fælles Friluftsdatabase på to måder:
1. Direkte upload og vedligehold via egne GIS-systemer (primært kommuner)
2. Indtastning via udinaturen.dk (primært styrelser og øvrige). Denne funktion er endnu ikke åben. Nærmere information vil fremgå her på siden.
For at sikre at udinaturen.dk indeholder opdaterede og korrekte  data kan stat, kommuner og interesse- og friluftsorganisationer , som fx en spejdergruppe, der stiller en shelterplads offentligt til rådighed, oprette faciliteter. For at blive oprettet som bruger skal man altså repræsentere en kommune, stat eller organisation. Er du privat, og har du en facilitet, som offentligheden må få adgang til, så kontakt relevante organisation eller din lokale kommune.
Du kan herefter skrive til udinaturen@nst.dk for at blive oprettet som bruger.

 

Jeg er privat bruger, og har en facilitet, som offentligheden gerne må få adgang til. Hvordan kan jeg få vist min facilitet på udinaturen.dk?

Er du privat, og har du en facilitet, som offentligheden må få adgang til, så kontakt en relevant organisation, som fx den lokale spejderforening, eller din lokale kommune.
Du kan herefter skrive til udinaturen@nst.dk for at blive oprettet som bruger.
Data vil blive kvalitetssikret hvert andet år, hvor du vil blive kontaktet for at bekræfte dine data og kontaktoplysninger.

 

Da jeg kom ud til faciliteten, så levede den ikke op til beskrivelsen på udinaturen.dk. Hvem kan jeg give besked til?

Kontakt den ansvarlige , der fremgår ved den pågældende facilitet på udinaturen.dk

 

Jeg har tidligere haft en facilitet med på udinaturen.dk, hvorfor vises denne ikke længere?

Alle med data på udinaturen.dk i blev bedt om at kvalitetssikret egne data via en mail i december 2019.
Kun data, der er blevet kvalitetssikret, er blevet flyttet med over i den nye Fælles Friluftsdatabase, og vises på udinaturen.dk.
Ønsker du at få vist en facilitet, der er offentlig tilgængelig, så tag kontakt til en relevant organisation, som fx en lokal spejdergruppe, eller din kommune.

 

Hvorfor er der ikke en ”her er jeg”-visning/funktion?

Den funktion kræver accept af cookies. Aktuelt er en ny løsning for cookies ved at blive udviklet. Når løsningen er på plads, vil du kunne se ”her er jeg” på udinaturen.dk. 

 

Hvor kan jeg finde information for gangbesværede eller handicappede?

På de enkelte faciliteter som fx bålhytter og ruter fremgår det, hvis denne er handicapegnet.
Udinaturen.dk arbejder også på at lave et samlet overblik på kortet for handicapegnede faciliteter. Følg gerne løbende med på udinaturen.dk.

 

Jeg har tidligere trukket et API med data fra udinaturen.dk. Hvordan kan jeg nu få adgang til data?

Udinaturen.dk udstiller i dag udvalgte data fra den Fælles Friluftsdatabase. Data herfra er åbne og tilgængelige for enhver.
Skriv til Lennart Christoffersen for yderligere information, hvis du ønsker at trække data fra den Fælles Friluftsdatabase på mail lech@kl.dk
5

Udinaturen.dk udstiller udvalgte data fra den Fælles Friluftsdatabase. Data kan komme med på to måder – hvis det er en drop-down menu, skal det gentages. Vi kan ikke være sikre på at alle har læst det hele.

 

Giv feedback

Udinaturen.dk vil løbende blive udviklet. Har du forslag til forbedringer, eller vil du rapportere en fejl, send en mail til udinaturen@nst.dk