left

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Hvilke principper gælder for indtastning af natur- og friluftsdata i den Fælles Friluftsdatabase?

Når du indtaster data, skal du være opmærksom på
  • Du kan kun indtaste faciliteter som punkter.
  • Du kan indtaste data på dine egne arealer.
  • Der skal være lovlig adgang til den facilitet, du indtaster.
Naturstyrelsen og kommunerne kan indtaste faciliteter, ruter og områder, og de indtaster kun data på deres egne arealer.
Kontakt Naturstyrelsen, hvis dit punkt er på Naturstyrelsens arealer eller kommunen, hvis dit punkt er på kommunale arealer.
Du skal derfor også kontakte kommunen, hvis du ikke ved, hvem der ejer det sted, du vil indtaste på.

 

Hvordan kan jeg få mine data med på udinaturen.dk?

Udinaturen.dk trækker udvalgte data fra den Fælles Friluftsdatabase i Geodanmark. Data er offentlige og kan anvendes af enhver.
For at sikre, at udinaturen.dk indeholder opdaterede og korrekte data kan stat, kommuner og øvrige oprette faciliteter. Øvrige kan være en spejdergruppe eller en grundejerforening, der ønsker at stille en shelterplads offentligt til rådighed.
Stat og kommuner kan oprette punkter, flader og ruter. 
Øvrige kan kun oprette punkter, fx en shelter. 
Alle brugere kan ændre og slette egne data.
Kontakt Naturstyrelsen, hvis dit punkt er på Naturstyrelsens arealer eller kommunen, hvis dit punkt er på kommunale arealer.
Du skal derfor også kontakte kommunen, hvis du ikke ved, hvem der ejer det sted, du vil indtaste på.
Ønsker du at blive oprettet som bruger, så skal du skrive til udinaturen@nst.dk.
Du underskriver ved indtastning af data en samtykkeerklæring vedrørende oplysning af mail og telefonnummer. Vær opmærksom på, at der er tale om frie data, som kan anvendes af enhver. Du skal én gang årligt bekræfte dine data via en mail, der udsendes automatisk til den email adresse, du har opgivet. Hvis du bekræfter dine data, vil data fortsat være synlige i databasen.

 

Jeg er privat bruger, og har en facilitet, som offentligheden gerne må få adgang til. Hvordan kan jeg få vist min facilitet på udinaturen.dk?

Er du privat, og har du en facilitet, som offentligheden må få adgang til, så kan du skrive til udinaturen@nst.dk for at blive oprettet som bruger.

Når du indtaster data, skal du være opmærksom på:
  • Du kan kun indtaste faciliteter som punkter.
  • Du kan indtaste data på dine egne arealer.
  • Der skal være lovlig adgang til den facilitet du indtaster.
Data vil blive kvalitetssikret hvert år, hvor du vil blive kontaktet for at bekræfte dine data og kontaktoplysninger.

 

Da jeg kom ud til faciliteten, så levede den ikke op til beskrivelsen på udinaturen.dk. Hvem kan jeg give besked til?

Kontakt den ansvarlige , der fremgår ved den pågældende facilitet på udinaturen.dk

 

Jeg har tidligere haft en facilitet med på udinaturen.dk, hvorfor vises denne ikke længere?

Alle med data på udinaturen.dk har kvalitetssikret egne data via en mail i december 2019.
Kun data, der er blevet kvalitetssikret, er blevet flyttet med over i den nye Fælles Friluftsdatabase, og vises på udinaturen.dk.

 

Hvorfor er der ikke en ”her er jeg”-visning/funktion?

Den funktion kræver accept af cookies. Aktuelt er en ny løsning for cookies ved at blive udviklet. Når løsningen er på plads, vil du kunne se ”her er jeg” på udinaturen.dk. 

 

Hvor kan jeg finde information for gangbesværede eller handicappede?

På de enkelte faciliteter som fx bålhytter og ruter er det angivet, om de er handicapegnet.
Udinaturen.dk arbejder også på at lave et samlet overblik på kortet for handicapegnede faciliteter. Følg gerne løbende med på udinaturen.dk.

 

Jeg har tidligere trukket et API med data fra udinaturen.dk. Hvordan kan jeg nu få adgang til data?

Udinaturen.dk udstiller udvalgte data fra den Fælles Friluftsdatabase. Data herfra er åbne og tilgængelige for enhver.
Skriv til Lennart Christoffersen for yderligere information, hvis du ønsker at trække data fra den Fælles Friluftsdatabase på mail lech@kl.dk
5

Udinaturen.dk udstiller udvalgte data fra den Fælles Friluftsdatabase. 

 

Giv feedback

udinaturen.dk vil løbende blive udviklet. Har du forslag til forbedringer, eller vil du rapportere en fejl, send en mail til udinaturen@nst.dk