left

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Sådan bruger du udinaturen.dk

Hvis du har brug for hjælp til, hvordan du finder inspiration eller planlægger din næste tur ud i den danske natur, så er der her en vejledning til, hvordan du bruger udinaturen.dk

Sådan bruger du udinaturen.dk

 

Tip til indtastning af data

 

Vejledninger

 • Se video med vejledning i, hvordan man uploader data via udinaturen.dk - indtasteren på GeoDanmarks hjemmeside - her
 • Se vejledning til indtastning af data via udinaturen.dk her.
 • Se oversigt over datakategorier i GeoFA, der vises på udinaturen.dk her.
 • Se vejledning til alternativ tekst til billeder her.

 

Tip

 • Brug stabil internetforbindelse.
 • Undlad brug af symbolet apostrof.
 • Ved upload af billeder. Vær opmærksom på at billederne, som øvrige data, er åbne og kan anvendes af enhver. Angiv derfor eventuelt kilde ved dit billede. Vær også opmærksom på behov for eventuelt samtykke, hvis der er personer med på billedet. Det er nu muligt at vælge et primær billede, som er det billede, der vises f.eks. øverst på udinaturen.dk. Husk at anføre en alternativ tekst ved dit billede. En alternativ tekst beskriver, hvad der er på billedet, således også svagtseende kan få gavn af dine billeder. Du kan ikke gemme dine billeder, hvis der ikke er en alternativ tekst.
 • Hvis du ikke får lov at gemme dine oplysninger, når du trykker på "gem", så ka det skyldes, at der er oplysninger, der udfyldt forkert (f.eks. en længere beskrivelse end tilladt) eller oplysninger, der mangler (f.eks. alternativ tekst til billede eller ansvarlig kontakt). Du vil få vist en rød markering rundt om den boks, hvor der er oplysninger, der skal justeres. Du kan holde musen hen over det lille spørgsmålstegn og få vist en forklaring for, hvordan oplysningerne skal være.
 • Når man vælger en "kategori", så er der en foldemenu. Foldemenuen er delt i "aktive kategorier" og "andre kategorier". "Aktive kategorier" vises på udinaturen.dk, men alle kategorier kan registreres.
 • Ved redigering af punkt, hvor man ønsker at flytte punkt til ny placering, så skal man på kortet klikke en gang på punktet, klikke igen og holde nede og flytte punktet til ny placering og til sidst trykke på punkt igen.
 • Det kan være en fordel at starte i "inkognito"-tilstand, så man rydder eventuelle gamle indstillinger i browser. Inkognito-fane åbnes i chrome ved at trykke på tre prikker i øverste højre hjørne af skærmbilledet. Tryk på "nyt inkognito-vindue".
 • Vær opmærksom på at der kan være overflyttet gamle mellemrumstegn i tekstfelterne (kort og/eller lang beskrivelse), der ikke er synlige visuelt, men betyder, at maksimale antal tegn overskrides, hvorfor man ikke kan redigere i beskrivelserne. Løsning: Marker mellemrumstegn og slet dem, så er der igen frie tegn, og teksten kan redigeres.

 

Særligt ift. kategorier på udinaturen.dk

 • Lejrplads registreres under den aktive kategori "Teltplads", og der angives plads til flere end 15 personer.
 • Primitiv overnatningsplads registreres under den aktive kategori "Teltplads", og der angives plads til færre end 15 personer.
 • Primitiv overnatningsplads med shelter registreres under den aktive kategori "Shelter", og der angives plads til færre end 15 personer.
 • For Naturstyrelsen gælder, at en bookbare lejrpladser skal aktiveres og gøres bookbare manuelt ovre i book i naturen.

 

Du kan også indtaste eller redigere data via GeoFA editoren, som er udviklet og drives af Geodanmark. Du finder vejledninger, FAQ mm her https://www.geodanmark.dk/home/vejledninger/geofa/vejledninger-til-geofa/ 

 

Få udinaturen.dk som genvej på din telefon

Find nemt og hurtigt din næste tur ud i naturen. Gem udinaturen.dk som en genvej på din telefon ved hjælp af vejledningerne nedenfor.

 

- Vejledning til apple

- Vejledning til android

 

Nyt navn til den Fælles Friluftsdatabase: GeoFA

Den Fælles Friluftsdatabase hedder fremover GeoFA (Geografiske Fagdata i GeoDanmark). Navneskiftet sker efter, at GeoDanmark har overtaget database, datamodel og governance for den database, der indeholder friluftsdata og skoledistrikter.
GeoDanmark vil som noget af det første forbedre dokumentation, vejledning og adgang til uploade og anvende data i GeoFA. Dette påvirker ikke nuværende anvendere eller indtasteren.

 

Hvilke principper gælder for indtastning af natur- og friluftsdata i GeoFA ?

Når du indtaster data, skal du være opmærksom på:

 • Du kan som privat kun indtaste faciliteter som punkter.
 • Du kan indtaste data på dine egne arealer eller efter tilladelse fra grundejer.
 • Der skal være lovlig adgang til den facilitet, du indtaster.

 

Naturstyrelsen og kommunerne kan indtaste faciliteter, ruter og områder, og de indtaster kun data på deres egne arealer. Kontakt Naturstyrelsen, hvis dit punkt er på Naturstyrelsens arealer eller kommunen, hvis dit punkt er på kommunale arealer. Du skal derfor også kontakte kommunen, hvis du ikke ved, hvem der ejer det sted, du vil indtaste på.

 

Hvordan kan jeg få mine data med på udinaturen.dk?

Udinaturen.dk trækker udvalgte data fra GeoFA i Geodanmark. Data er offentlige og kan anvendes af enhver. For at sikre, at udinaturen.dk indeholder opdaterede og korrekte data kan stat, kommuner og øvrige oprette faciliteter. Øvrige kan være en spejdergruppe eller en grundejerforening, der ønsker at stille en shelterplads offentligt til rådighed.

 

Stat og kommuner kan oprette punkter, flader og ruter. 

 

Øvrige kan kun oprette punkter, fx en shelter.  Alle brugere kan ændre og slette egne data. Kontakt Naturstyrelsen, hvis dit punkt er på Naturstyrelsens arealer eller kommunen, hvis dit punkt er på kommunale arealer. Du skal derfor også kontakte kommunen, hvis du ikke ved, hvem der ejer det sted, du vil indtaste på.

Ønsker du at blive oprettet som bruger, så skal du skrive til udinaturen@nst.dk.

Du underskriver ved indtastning af data en samtykkeerklæring vedrørende oplysning af mail og telefonnummer. Vær opmærksom på, at der er tale om frie data, som kan anvendes af enhver. Du skal én gang årligt bekræfte dine data via en mail, der udsendes automatisk til den email adresse, du har opgivet. Hvis du bekræfter dine data, vil data fortsat være synlige i databasen.

 

Jeg er privat bruger, og har en facilitet, som offentligheden gerne må få adgang til. Hvordan kan jeg få vist min facilitet på udinaturen.dk?

Er du privat, og har du en facilitet, som offentligheden må få adgang til, så kan du skrive til udinaturen@nst.dk for at blive oprettet som bruger.

 

Når du indtaster data, skal du være opmærksom på:

 • Du kan kun indtaste faciliteter som punkter.
 • Du kan indtaste data på dine egne arealer.
 • Der skal være lovlig adgang til den facilitet du indtaster.
 • Hvis der kræves betaling, må prisen ikke overstige 30 kr. pr. nat.

 

Data vil blive kvalitetssikret hvert år, hvor du vil blive kontaktet for at bekræfte dine data og kontaktoplysninger.

 

Når du kontakter udinaturen@nst.dk, så vil du blive bedt om at bekræfte, at faciliteten er på din egen grund, eller at du har rette tilladelser. Naturstyrelsen afklarer derefter, hvorvidt din kommune ønsker at indtaste din facilitet på dine vegne, eller ønsker at du bliver oprettet med egen adgang. 

 

Da jeg kom ud til faciliteten, så levede den ikke op til beskrivelsen på udinaturen.dk. Hvem kan jeg give besked til?

Kontakt den ansvarlige , der fremgår ved den pågældende facilitet på udinaturen.dk

 

 

Hvor kan jeg finde information for gangbesværede eller handicappede?

På de enkelte faciliteter som fx bålhytter og ruter er det angivet, om de er handicapegnet.

Du kan også søge efter handicapegnede faciliteter ved at bruge søgefeltet øverst på forsiden.

Udinaturen.dk har fået udarbejdet en temaside, hvor du kan søge efter lettilgængelige turforslag. Se temasiden "Alle ud i naturen".

 

Hvordan søger jeg på udinaturen.dk?

Du kan søge i teksterne ved at bruge søgefeltet vist med en lup øverst på forsiden.

Når du søger på et enkelt ord — f.eks. ”Himmelbjerget” — får du vist en liste med faciliteter, hvor der står noget om Himmelbjerget. Hvert søgeresultat er markeret med et lille farvet skilt, der viser om det er eks. en vandrerute, en P-plads eller et toilet.
Øverst på listen vises de faciliteter, hvor der står Himmelbjerget i overskriften. Derefter vises de resultater, hvor ordet indgår andre steder i teksten.

Når du søger på flere ord — f.eks. ” Himmelbjerget toilet” — får du vist de resultater, hvor begge ord står i sammenhæng. F.eks. ”Himmelbjerget toiletbygning ved P1”.

 

Jeg har tidligere trukket et API med data fra udinaturen.dk. Hvordan kan jeg nu få adgang til data?

Udinaturen.dk udstiller udvalgte data fra GeoFA (Geografiske Fagdata i GeoDanmark). Data herfra er åbne og tilgængelige for enhver.

Du kan finde vejledninger til hvordan du henter data på disse link:

 

Hvor finder jeg "Book en skov"?

Når du skal finde "Book en skov" så skal du fremover i stedet se under kategorien "Rekreative naturområder". Her kan du finde naturområder, der f.eks. tilhører Naturstyrelsen eller er kommunale.

 

5

Udinaturen.dk udstiller udvalgte data fra den Fælles Friluftsdatabase. 

 

Giv feedback

udinaturen.dk vil løbende blive udviklet. Har du forslag til forbedringer, eller vil du rapportere en fejl, send en mail til udinaturen@nst.dk