Nationalpark Vadehavet

Nationalpark Vadehavet

Nationalpark Vadehavet strækker sig langs kysten fra Blåvandshuk ned til den tyske grænse og er den største af de fem nationalparker. Området er udpeget af UNESCO som Verdensarv.

 

Nationalpark Vadehavet omfatter området mellem kysten og de 23 Vadehavsøer samt større områder med strandenge i tilknytning hertil.

 

Den særegne natur giver et imponerende landskab, et frodigt miljø for planter og ikke mindst et enestående fugleliv. Vadehavet er af afgørende betydning for de mange trækfugle, som hvert år gæster området for at finde føde og hvile, inden rejsen går videre.

 

Vadehavsnaturen er kendetegnet ved de store tidevandspåvirkningen, der to gange om dagen forandrer det, som netop var. Fra kysten ser man de vidtstrakte strandenge, som mennesker gennem tiden har skabt for at sikre bedre levevilkår.

nationalparkvadehavet.dk

Nationalpark Vadehavet
Havnebyvej 30
6792 Rømø
Tlf.: 72 54 36 34
vadehavet@danmarksnationalparker.dk

Billeder af Nationalpark Vadehavet

Nationalpark Vadehavet Nationalpark Vadehavet Nationalpark Vadehavet Nationalpark Vadehavet
Fotos: Nationalpark Vadehavet

Vadehavet er et af verdens mest værdifulde tidevandsområder. Tidevandets rytme skaber grobund for et unikt økosystem og mange vandfugle.