Nationalpark Thy

Nationalpark Thy

I Nationalpark Thy finder vi både en unik kyststrækning, særprægede klitlandskaber, små og store klitplantager samt store skovarealer, hvor naturen opleves vild og øde.

 

Klitlandskaberne, som kendetegner nationalparken, er skabt af flere perioder med massiv sandflugt som følge af geologiske forandringer i undergrunden. I området findes også mange søer, som er nogle af de smukkeste og reneste i Danmark. Disse samt de store vidder giver fugle og dyr gode kår.

 

Mennesker har gennem historien nydt godt af frugtbar jord og fiskeri langs kyststrækning, men sandflugten skabte udfordringer for livet i Thy. Klitplantagerne og fyrreskovene vidner om den indsats, mennesket siden 1800-tallet har gjort for at skabe stabile levevilkår i områdets foranderlige natur.

 

Nationalpark Thy er særegen for klitlandskaberne og de store arealer, som kaldes Danmarks eneste vildmark.

nationalparkthy.dk

Nationalpark Thy
Kirkevej 9
7760 Hurup
Tlf.: 72 54 15 00

Billeder af Nationalpark Thy

Nationalpark Thy Nationalpark Thy Nationalpark Thy Nationalpark Thy
Fotos: Nationalpark Thy

Århundreders sandflugt har skabt landskabet i Nationalpark Thy. Her kan man opleve klitheden, som kun findes ganske få andre steder i verden.